Oświadczenie Benefit Systems S.A. w sprawie decyzji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów