Benefit Systems z bardzo dobrymi wynikami finansowymi w IV kwartale 2021 r. oraz wysoką dynamiką sprzedaży kart sportowych w Polsce