Benefit Systems pozyskał 205 mln złotych długoterminowego finansowania z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju oraz Santander Bank Polska