Alarmujące wyniki raportu: dwóch na pięciu seniorów w Polsce nie podejmuje żadnej aktywności fizycznej