Zarząd Benefit Systems rekomenduje dywidendę w wysokości ponad 120 mln złotych