Nowy rok szkolny bez zwolnienia z WF-u? Jak aktywność fizyczna wpływa na zdrowie i efektywność uczniów