Blisko 700 tysięcy kart sportowych w Polsce oraz utrzymane tempo wzrostu przychodów – Benefit Systems publikuje wyniki za pierwsze półrocze 2016 roku