Fit Invest zawarł umowę inwestycyjną z Fitness Club S4