Benefit Systems ze stabilnym wynikiem finansowym za 2019 r.