Raport niefinansowy Grupy Benefit Systems za 2020r.

Raport Niefinansowy Grupy Benefit Systems za 2019r.

Jesteśmy B-Corp

W 2018 r. Benefit Systems jako pierwsza spółka publiczna w Europie Środkowo-Wschodniej otrzymała certyfikat B Corp. Do grona firm Benefit Corporation zalicza się organizacje, które w model swojej działalności wpisały zasady społecznej odpowiedzialności biznesu, angażują ...
Z Naturą Fair Play

W 2017 wdrożyliśmy autorski program „Z naturą fair play”, w ramach którego edukujemy pracowników pokazując, jak być bardziej EKO na co dzień - zarówno w pracy, jak i w domu.
Dobry MultiUczynek

Dobry MultiUczynek to program zaangażowania społecznego, w ramach którego Pracownicy Benefit Systems zgłaszają projekty filantropijno-wolontariackie na rzecz różnego rodzaju instytucji, placówek zdrowotnych i wychowawczych, fundacji, stowarzyszeń. Pomagamy głównie dzieci...
MultiSport Senior

Wiek ma duży i niestety negatywny wpływ na poziom aktywności fizycznej – aż 53 proc. osób powyżej 55. roku życia nie podejmuje żadnej aktywności fizycznej (MultiSport Index 2019). MultiSport Senior to pierwsza tego typu inicjatywa w Polsce, która wspiera aktywność senior...
Aktywne Szkoły MultiSport

Pod koniec 2017 roku, we współpracy z Fundacją V4 Sport, uruchomiliśmy w województwie dolnośląskim projekt „Aktywne Szkoły MultiSport”, poprzez który chcemy kreować szkolną rzeczywistość, tak by sprzyjała codziennej aktywności. Głęboko wierzymy, że aktywne dzieci osiągaj...
Raport niefinansowy Benefit Systems 2018

Benefit Systems dołącza do 30% Club Poland

W Polsce wystartował 30% Club, promujący różnorodność w biznesie. Benefit Systems, jako jedna z pierwszych polskich spółek publicznych dołącza do inicjatywy, wspierając tym samym zwiększenie reprezentacji kobiet we władzach przedsiębiorstw notowanych na giełdzie.
Raport niefinansowy Grupy Benefit Systems za 2020r.

Raport Niefinansowy Grupy Benefit Systems za 2019r.

Jesteśmy B-Corp

W 2018 r. Benefit Systems jako pierwsza spółka publiczna w Europie Środkowo-Wschodniej otrzymała certyfikat B Corp. Do grona firm Benefit Corporation zalicza się organizacje, które w model swojej działalności wpisały zasady społecznej odpowiedzialności biznesu, angażują ...
Z Naturą Fair Play

W 2017 wdrożyliśmy autorski program „Z naturą fair play”, w ramach którego edukujemy pracowników pokazując, jak być bardziej EKO na co dzień - zarówno w pracy, jak i w domu.
Dobry MultiUczynek

Dobry MultiUczynek to program zaangażowania społecznego, w ramach którego Pracownicy Benefit Systems zgłaszają projekty filantropijno-wolontariackie na rzecz różnego rodzaju instytucji, placówek zdrowotnych i wychowawczych, fundacji, stowarzyszeń. Pomagamy głównie dzieci...
MultiSport Senior

Wiek ma duży i niestety negatywny wpływ na poziom aktywności fizycznej – aż 53 proc. osób powyżej 55. roku życia nie podejmuje żadnej aktywności fizycznej (MultiSport Index 2019). MultiSport Senior to pierwsza tego typu inicjatywa w Polsce, która wspiera aktywność senior...
Aktywne Szkoły MultiSport

Pod koniec 2017 roku, we współpracy z Fundacją V4 Sport, uruchomiliśmy w województwie dolnośląskim projekt „Aktywne Szkoły MultiSport”, poprzez który chcemy kreować szkolną rzeczywistość, tak by sprzyjała codziennej aktywności. Głęboko wierzymy, że aktywne dzieci osiągaj...
Raport niefinansowy Benefit Systems 2018