Aktualności
Produkcja Fundacji Veritas “Jak ruchem zmieniać umysł” to historia o sile aktywności fizycznej i jej fascynującym wpływie na umysł i ciało człowieka. Film łączy wiedzę ekspertów z cennymi doświadczeniami  miłośników sportu - m.in. Cezarego Pazury czy Macieja Stuhra. Part...

20 maja 2024

Aktualności
Grupa Benefit Systems kontynuuje dynamiczny rozwój, któremu sprzyjają utrzymujące się pozytywne trendy rynkowe. Pierwszy kwartał br. Grupa zakończyła 28% wzrostem przychodów r/r (801,1 mln zł), zyskiem operacyjnym bez wpływu wyceny Programu Motywacyjnego na poziomie 130,...

15 maja 2024

English
In 2024, 91% of companies employing at least nine employees plan to maintain or increase the budget for non-financial benefits. Employers agree that benefits have a positive impact on employee satisfaction and those supporting personal development and resilience, i.e. th...

8 maja 2024

Aktualności
W 2024 roku 91 proc. firm, zatrudniających co najmniej dziewięciu pracowników, planuje utrzymać lub zwiększyć budżet na świadczenia pozapłacowe. Pracodawcy są zgodni - benefity pozytywnie wpływają na satysfakcję pracowników. Na znaczeniu wśród zatrudnionych zyskują świad...

8 maja 2024

English
Good Luck Club fitness clubs have joined the Benefit Systems Group, which has over 220 its own fitness facilities in Poland. The acquisition in Pomerania will strengthen the group’s offer in the Tricity region, which is strategic for the MultiSport Programme. Good Luck C...

8 maja 2024

Aktualności
Kluby Good Luck Club dołączyły do Grupy Benefit Systems, która w Polsce posiada już ponad 220 własnych obiektów fitness. Akwizycja na Pomorzu wzmocni ofertę Grupy w strategicznym dla Programu MultiSport regionie Trójmiasta. Good Luck Club to sieć zapewniająca wysokiej ja...

29 kwietnia 2024

English
It is common knowledge that sport improves overall physical condition and can help lose weight and achieve a slimmer body. However, these are not the only benefits of regular physical activity. It also has a positive effect on cognitive functions, improving concentration...

25 kwietnia 2024

Aktualności
Powszechnie wiadomo, że sport poprawia ogólną kondycję fizyczną, może pomóc w utracie wagi i osiągnięciu szczuplejszej sylwetki. Nie są to jednak jedyne korzyści płynące z regularnej aktywności fizycznej. Ma ona pozytywny wpływ także na funkcje poznawcze, poprawiając np....

25 kwietnia 2024

English
Climbing fifty steps a day reduces the risk of atherosclerotic cardiovascular disease by up to 20%. A quarter of an hour spent walking the stairs equals approximately 250 calories burned. Thanks to this spontaneous activity, we also strengthen the muscles of the legs and...

25 kwietnia 2024

Aktualności
Pokonywanie pięćdziesięciu schodków dziennie to nawet o 20 proc. mniejsze ryzyko miażdżycowej choroby sercowo-naczyniowej. Kwadrans poświęcony na wspinanie się po schodach to około 250 spalonych kalorii. Dzięki tej aktywności spontanicznej wzmacniamy także mięśnie nóg, p...

23 kwietnia 2024

1
2
3
4
5
6
7