Aktualności
Ubiegłoroczny sezon sportów zimowych upłynął pod znakiem obostrzeń i lockdownu. Dlatego w tym roku wielu miłośników szusowania skorzysta z jazdy na nartach czy snowboardzie po raz pierwszy od dwóch lat. Jak podkreśla fizjoterapeuta Andrzej Kępczyński, po tak długiej prze...

13 stycznia 2022

English
In 2022, Benefit Systems plans to open as many as six new fitness clubs, five of which will be in Warsaw and its vicinity as part of the Zdrofit network and one, under the Fit Fabric brand, in Łódź. The operator focuses on various locations – from modern office buildings...

5 stycznia 2022

English
Podcasts are becoming an increasingly popular marketing tool used by brands. According to Spotify, in the first half of 2020 alone people listened to over 300% more podcasts than in the corresponding period of 2019. According to the “Podcast listener in Poland”, almost n...

5 stycznia 2022

Aktualności
Benefit Systems planuje otwarcie aż sześciu nowych klubów fitness w 2022 roku, z czego pięć powstanie w Warszawie i jej okolicach w ramach sieci Zdrofit, a jeden, pod marką Fit Fabric, w Łodzi. Operator stawia na różnorodne lokalizacje – od nowoczesnych biurowców, przez ...

15 grudnia 2021

Aktualności
Podcasty stają się coraz popularniejszym narzędziem marketingowym wykorzystywanym przez marki. Według danych Spotify tylko w pierwszym półroczu 2020 roku wysłuchano ich ponad 300% więcej niż w analogicznym okresie 2019 r. Jak wynika z raportu „Słuchacz podcastów w Polsce...

9 grudnia 2021

English
On November 30, the 11th edition of the Trustworthy Employer competition took place. The organisers, including the Polish Chamber of Commerce and “Teraz Polska” Polish Promotional Emblem Foundation, awarded companies and institutions that use interesting and effective so...

2 grudnia 2021

English
Autumn is not very kind to us. Short days, lower temperatures, rapidly falling dusk, gloomy weather, and the fact that summer left us only with memories – these are some of the causes of seasonal melancholy which over time can lead to permanent depression. Sometimes we n...

2 grudnia 2021

Aktualności
30 listopada odbyła się XI edycja Konkursu o Tytuł „Pracodawca Godny Zaufania”. Organizatorzy, m.in. Krajowa Izba Gospodarcza i Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”, nagrodzili firmy i instytucje, które w zakresie polityki pracowniczej sięgają po ciekawe ...

1 grudnia 2021

Aktualności
Jesień nas nie rozpieszcza. Krótkie dni, niższe temperatury, szybko zapadający zmrok, ponura aura i fakt, że po lecie pozostały nam już wyłącznie wspomnienia, to tylko niektóre z przyczyn sezonowej melancholii, która z czasem może prowadzić do trwałego obniżenia nastroju...

24 listopada 2021

English
In the third quarter of 2021, the Benefit Systems Group generated sales revenues of PLN 297.3 million and operating profit of PLN 6.2 million. At the end of the third quarter, sports cards were used by over 709,000 users in Poland and 276,000 users on foreign markets. In...

22 listopada 2021

1
2
3
4
5
6
7