English
Although 61% of Poles admit that they would like to exercise more often, nearly half of us are not physically active enough. One in three adult residents of Poland does not even walk once a month. What makes so many Poles avoid sport and what excuses do they most often u...

14 października 2021

Aktualności
Choć 61 proc. Polaków przyznaje, że chciałoby ćwiczyć częściej, to wciąż blisko połowa z nas jest niewystarczająco aktywna fizycznie. Co trzeci dorosły mieszkaniec Polski nie spaceruje nawet raz w miesiącu. Co sprawia, że tak wielu Polaków stroni od sportu i jakimi wymów...

13 października 2021

English
How to prepare for an easier life and less stress? By engaging in regular physical activity. This is how seven fitness networks from all over Poland encourage Poles to exercise regularly, which supports the body and mind in taking up daily challenges, regardless of age, ...

7 października 2021

Aktualności
Jak przygotować się na lżejsze życie i mniej stresu? Wystarczy być regularnie aktywnym fizycznie. Tymi słowami siedem sieci fitness z całej Polski we wspólnej kampanii zachęca Polaków do regularnych ćwiczeń, które wspierają ciało i umysł w podejmowaniu codziennych wyzwań...

7 października 2021

English
Everyone can exercise, especially in the summer – argued the well-known food critic, Robert Makłowicz, in the MultiSport campaign, encouraging people to take up physical activity in sports facilities. The “Get ready for sport” campaign used elements of gamification with ...

1 października 2021

English
Cardiovascular diseases remain the leading cause of death in the world and in Poland where the most money is spent on drugs for this kind of conditions. Meanwhile, experts emphasise that regular physical activity can protect us from many diseases related to the cardiovas...

1 października 2021

Aktualności
Ćwiczyć każdy może, zwłaszcza latem - przekonywał w kampanii MultiSport znany krytyk kulinarny Robert Makłowicz, zachęcając do podejmowania aktywności fizycznej w obiektach sportowych. W „Gotuj się do sportu” wykorzystano grywalizację z nagrodami, by zwiększyć motywację ...

29 września 2021

Aktualności
Choroby układu krążenia pozostają główną przyczyną zgonów na świecie oraz w Polsce, w której najwięcej pieniędzy wydaje się na leki na schorzenia kardiologiczne. Tymczasem, jak podkreślają eksperci, regularna aktywność fizyczna może ochronić nas przed wieloma chorobami z...

27 września 2021

English
Get ready for an easier life and less stress! How? By engaging in regular physical activity. Seven fitness networks from all over Poland encourage Poles to regular exercise that support the body and mind in taking up daily challenges. The campaign aims at increasing Pole...

21 września 2021

Aktualności
Przygotuj się na lżejsze życie i mniej stresu! Jak? – za pomocą regularnej aktywności fizycznej. Siedem sieci fitness z całej Polski zachęca Polaków do regularnych ćwiczeń, które wspierają ciało i umysł w podejmowaniu codziennych wyzwań. Kampania ma zwiększyć wiedzę Pola...

20 września 2021

1
2
3
4
5
6
7