Wyniki Benefit Systems w 2 kwartale 2022 r. powyżej poziomu sprzed pandemii. Mocny sprzedażowo sezon letni.