Benefit Systems Oddział Fitness, operator sieci klubów fitness, w kampanii „Jak dobrze…” przełamuje bariery emocjonalne