Alarmujące wyniki raportu: Co piąty pracownik w Polsce odczuwa zmęczenie jeszcze przed rozpoczęciem pracy