Benefit Systems prezentuje wyniki za 3 kwartały 2018: stabilny wzrost programu  MultiSport oraz platform kafeteryjnych