Co dziesiąty pracownik przyznaje, że wziął L4 z powodu złego samopoczucia psychicznego