Komentarz do raportu bieżącego spółki Benefit Systems wysłanego w dniu 29 kwietnia br. (RB 19/2019: Prognoza wyników finansowych za 2019 rok)