English
Physically active employees experience the negative effects of remote work less frequently – as many as 79% of Poles who exercise indicate that sport improves their wellbeing and efficiency at work. According to the latest edition of the MultiSport Index 2020 survey cond...

9 grudnia 2020

Aktualności
Aktywni fizycznie pracownicy rzadziej doświadczają negatywnych skutków pracy zdalnej – aż 79 proc. ćwiczących Polaków wskazuje, że sport poprawia ich samopoczucie i efektywność w pracy. W rezultacie aż 16,6 mln (60 proc.) aktywnych zawodowo mieszkańców Polski oczekuje od...

9 grudnia 2020

Aktualności
Aż 79 proc. aktywnych fizycznie Polaków przyznaje, że ćwiczenia poprawiają ich samopoczucie i efektywność w pracy. Dla 41 proc. sport stał się sposobem na łagodzenie stresu związanego z pandemią – wynika z najnowszej edycji badania MultiSport Index 2020 przeprowadzonego ...

3 grudnia 2020

English
As many as 79% of physically active Poles admit that exercising improves their wellbeing and efficiency at work. For 41% of Polish people sport has become a way of relieving stress related to the pandemic – indicates the latest edition of the MultiSport Index 2020 survey...

3 grudnia 2020

English
The epidemic situation, changes in everyday functioning, a sense of health threat and uncertainty make us struggle with an increased level of stress for many months now. What impact can this situation have on mental health and how can we deal with it? Experts suggest tha...

28 października 2020

English
Entry limits, distance, and increased disinfection – these are only some of the realities of fitness clubs and gyms during the pandemic. Experts emphasise that the sanitary guidelines, which have been introduced in Poland, ensure the safety of people who use these facili...

13 października 2020

Aktualności
25 dyscyplin, ponad 4 tysiące obiektów sportowych, treningi online… i kurs języka angielskiego? – tak! To tylko część „MultiMożliwości” dostępnych w ramach karty MultiSport. W jesiennej kampanii wizerunkowo-sprzedażowej marka MultiSport promuje ofertę oraz zachęca do akt...

28 września 2020

English
As many as 25 disciplines, over 4,000 sports facilities, online workouts and... an English language course? Yes! These are only some of the multiple possibilities available under the MultiSport card. In the autumn image and sales campaign, the MultiSport brand promotes i...

28 września 2020

Aktualności
Pozwolili odsapnąć domowym trenerom, a wannę zamienili na besen olimplijski. Kampania edukacyjno-wizerunkowa „Dobrze, że jesteś!” promująca bezpieczną aktywność fizyczną w obiektach sportowych dotarła do blisko 8 milionów odbiorców, wspierając użytkowników i partnerów sp...

14 września 2020

English
They let home trainers rest and changed their bathtubs for the Olympic swimming pool. The educational and image campaign called “We’re glad you’re here!”, which promoted safe physical activity in sports facilities, reached nearly 8 million people, supporting the MultiSpo...

14 września 2020

1
2
3