English
Summer holidays can have a negative impact on regular physical activity and, consequently, also on our health. Even a short break in training causes the body to function differently and makes it more susceptible to injuries or problems with pain. That is why, as experts ...

15 września 2021

Aktualności
Okres wakacji i związane z nim urlopy mogą mieć negatywny wpływ na regularne podejmowanie  aktywności fizycznej, a w konsekwencji także na zdrowie. Nawet krótkotrwała przerwa w treningach sprawia, że organizm funkcjonuje inaczej i jest bardziej podatny na urazy czy probl...

1 września 2021

English
Zdrofit, a popular fitness club chain, has been putting health and an active lifestyle first for years, encouraging everyone to exercise regularly. Thanks to Zdrofit Zdrowe Miejsce treatment facilities its mission is now gaining a medical dimension. On May 5 this year 10...

7 maja 2021

Aktualności
„Postaw ZDRO przed FIT” to idea od lat realizowana przez Zdrofit – sieć klubów fitness stawiającą na pierwszym miejscu zdrowie i aktywny styl życia, zachęcającą wszystkich do regularnego ruchu. Teraz misja ta zyskuje medyczny wymiar, dzięki placówkom leczniczym Zdrofit Z...

5 maja 2021