English
According to the Global Matrix 4.0 report, currently less than 20% of children and adolescents are physically active enough. Moreover, as much as 30% of students take a sick leave not to participate in PE classes. Meanwhile, exercise is an integral element of development...

15 września 2023

English
In the second quarter of this year the Group’s revenues amounted to nearly PLN 700 million (an increase of 52% YoY) and the operating profit was PLN 143 million (a change of 185% YoY). Dynamically growing profits reflect the excellent situation with regards to sports car...

15 września 2023

English
According to the “Holiday stress of Poles 2023” report, more than half of Poles (54%) admit that they forget about holidays a few days later. A full mailbox and a long list of tasks with short deadlines – this is what the post-holiday reality of employees often looks lik...

15 września 2023

English
Active recreation without risk: 5 rules for safe holidays with children

15 września 2023

English
One of the key problems that employees currently face is poor mental condition. In many cases, the main reason is long-term stress at work. According to the MultiSport Index 2023 report, almost half of employees feel excessively overwhelmed by the number of duties and on...

15 września 2023

Aktualności
Obecnie niespełna 20 proc. dzieci i młodzieży jest wystarczająco aktywnych fizycznie – wynika z raportu Global Matrix 4.0. Co więcej, aż 30 proc. uczniów korzysta ze zwolnień lekarskich z zajęć WF. Tymczasem ruch jest nieodłącznym elementem rozwoju i kluczowym czynnikiem...

6 września 2023

Aktualności
W drugim kwartale br. przychody Grupy wyniosły blisko 700 mln zł (wzrost o 52% rdr), a zysk operacyjny 143 mln zł (zmiana o 185% rdr). Dynamicznie rosnące zyski odzwierciedlają doskonałą sytuację w obszarze kart sportowych i klubów fitness. Grupa podtrzymuje plan na 2023...

16 sierpnia 2023

Aktualności
Ponad połowa Polaków (54 proc.) przyznaje, że zapomina o wakacjach już kilka dni po powrocie z urlopu – wynika z raportu „Wakacyjny stres Polaków 2023”. Pełna skrzynka mailowa, długa lista zadań z krótkim terminem realizacji - tak często wygląda rzeczywistość pourlopowa ...

8 sierpnia 2023

Aktualności
Aktywny wypoczynek bez ryzyka: 5 zasad bezpiecznych wakacji z dziećmi

1 sierpnia 2023

Aktualności
Jednym z kluczowych problemów, z którym mierzą się obecnie pracownicy, jest zła kondycja psychiczna. W wielu przypadkach głównym powodem jest długotrwały stres w pracy. Jak wynika z raportu MultiSport Index 2023, prawie połowa zatrudnionych ma poczucie nadmiernego przytł...

25 lipca 2023

5
6
7
8
9
10
11