Aktualności
Choć większość mieszkańców Polski zgadza się z tym, że aktywność fizyczna jest istotnym elementem profilaktyki zdrowotnej (88 proc.), obecnie co trzeci Polak nie podejmuje żadnej aktywności fizycznej nawet raz w miesiącu. Wpływ na niedobór ruchu ma też otoczenie. Jakie p...

11 lipca 2023

English
Although the majority of Polish residents agree that physical activity is an important element of preventive health care (88%), currently every one in three Poles do not undertake any physical activity even once a month. Thei surroundings also have an impact on the lack ...

11 lipca 2023

English
At the end of the second quarter sports cards offered by the Benefit Systems Group were used by 1,800,300 people, of which over 1.3 million in Poland. The company observes a consistently high interest of employers and employees in the sports offer on all markets where it...

5 lipca 2023

Aktualności
Na koniec drugiego kwartału z kart sportowych, oferowanych przez Grupę Benefit Systems, korzystało 1 800,3 tys. użytkowników, z czego ponad 1,3 mln w Polsce. Spółka obserwuje niezmiennie wysokie zainteresowanie pracodawców i pracowników ofertą sportową na wszystkich rynk...

3 lipca 2023

English
The General Meeting of Shareholders adopted a resolution on the payment of dividend in the amount of over PLN 120 million, which constitutes 87% of the Group’s consolidated net profit for 2022 and will translate into a payment of PLN 41 per share. The dividend day was se...

29 czerwca 2023

Aktualności
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy w wysokości ponad 120 mln złotych, co stanowi 87 proc. skonsolidowanego zysku netto Grupy za 2022 r. i przełoży się na wypłatę 41 zł na jedną akcję. Dzień dywidendy ustalono na 15 września, a wypłatę n...

29 czerwca 2023

Aktualności
Na początku kwietnia br. Benefit Systems zainaugurował program motywacyjny Benefit Club. Celem programu jest zapewnienie Użytkownikom kart MultiSport najwyższej jakości usług w obiektach honorujących karty, a także docenienie Partnerów, którzy wyróżniają się w tym kluczo...

21 czerwca 2023

English
According to the latest MultiSport Index 2023 report, one in ten working Poles admit that they took a leave of absence due to feeling worse. As the mental condition of the inhabitants of Poland deteriorates, more and more employees expect support in this area from their ...

20 czerwca 2023

Aktualności
Co dziesiąty pracujący Polak przyznaje, że wziął L4 z powodu gorszego samopoczucia – wynika z najnowszego raportu MultiSport Index 2023. W miarę pogarszania się kondycji psychicznej mieszkańców Polski, coraz więcej zatrudnionych oczekuje od swoich pracodawców wsparcia w ...

20 czerwca 2023

Aktualności
Benefit Systems zdobył tytuł „Marka Godna Zaufania”, dołączając tym samym do grona 25 marek cieszących się największym zaufaniem wśród przedsiębiorców. Pierwszy polski BCorp został wyróżniony przez My Company Polska w kategorii „Opiekun pracownika, czyli firma, która ofe...

31 maja 2023

8
9
10
11
12
13
14