English
In the first quarter of 2023 the Benefit Systems Group’s sales revenue amounted to PLN 625.3 million and the operating profit was PLN 65.7 million. At the end of March this year, sports cards were used by over 1,309,000 people in Poland and 462,000 in foreign markets. Ac...

19 maja 2023

Aktualności
W pierwszym kwartale 2023 r. przychody ze sprzedaży Grupy Benefit Systems wyniosły 625,3 mln zł, a zysk operacyjny ukształtował się na poziomie 65,7 mln zł. Na koniec marca br. z kart sportowych korzystało ponad 1 309 tys. użytkowników w Polsce oraz 462 tys. na rynkach z...

17 maja 2023

English
The largest club network in Poland has become the exclusive Fitness Partner of running events organised by the “Warsaw Marathon” Foundation: Ekiden – Marathon Relay on 20 May 2023 and the 45th Nationale-Nederlanden Warsaw Marathon scheduled for 24 September 2023. Both ru...

12 maja 2023

Aktualności
Największa w Polsce sieć klubów została wyłącznym Partnerem Fitness imprez biegowych organizowanych przez Fundację Maraton Warszawski. Wspomniane wydarzenia to Ekiden – Maraton Sztafet, który odbędzie się 20.05.2023 r. oraz 45. Nationale-Nederlanden Maraton Warszawski za...

12 maja 2023

English
Benefit Systems has finalised the purchase agreement for six Saturn Fitness clubs, thus increasing the number of its own fitness clubs in Poland to 192. The acquired facilities will strengthen the Group’s offer in cities strategic for the MultiSport Programme, such as Kr...

28 kwietnia 2023

ESG
W raporcie "Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki" - największym w Polsce przeglądzie inicjatyw CSR i zrównoważonego rozwoju opublikowano 10 na 10 zgłoszonych dobrych praktyk Benefit Systems. Każda organizacja aktywna w obszarze CSR/ESG mogła, jak co roku zgłosi...

21 kwietnia 2023

Aktualności
Spółka Benefit Systems sfinalizowała umowę nabycia 6 klubów sieci Saturn Fitness, zwiększając tym samym liczbę własnych klubów fitness w Polsce do 192 obiektów. Nabywane podmioty wzmocnią ofertę Grupy w strategicznych dla Programu MultiSport miastach, takich jak Kraków c...

13 kwietnia 2023

English
At the end of December 2022, the Benefit Systems Group reached a record level of 1.6 million sports cards in Poland and abroad. It also recorded a significant improvement in its results compared to the period before the pandemic. Last year’s operating profit totalled PLN...

7 kwietnia 2023

Aktualności
Ulubioną formą ruchu wśród ćwiczących kobiet są spacery, jednak tylko co dziesiąta aktywna Polka wskazuje siłownie i kluby fitness jako miejsca, w których najczęściej uprawia sport. Mit, że kobiecy trening siłowy wiąże się jedynie z rozbudową mięśni, ma niewiele wspólneg...

27 marca 2023

ESG
Publikujemy szóste podsumowanie działań Grupy Benefit Systems w obszarze zrównoważonego rozwoju. W tegorocznym raporcie prezentujemy większą liczbę danych dotyczących zrównoważonego rozwoju, co stanowi dla nas kolejny krok w przygotowaniach do nadchodzących zmian regulac...

23 marca 2023

10
11
12
13
14
15
16