Aktualności
Benefit Systems podsumowuje udany 2022 r. Na koniec grudnia liczba kart sportowych na wszystkich rynkach grupy osiągnęła rekordowy poziom 1,6 mln, a zysk operacyjny przekroczył 213 mln. Początek roku to kontynuacja pozytywnych trendów – spółka szacuje, że w I kwartale 20...

6 marca 2023

Aktualności
Wystartował projekt „Zaprojektuj formę” skierowany do blisko 1,2 mln użytkowników kart MultiSport w Polsce. Nowa, edukacyjna przestrzeń stworzona przez MultiSport zawiera gotowy plan na poprawę zdrowia i jakości życia, w której uwzględniono porady m.in. trenerów personal...

6 marca 2023

English
Benefit Systems is the first and so far the only listed company in Poland to renew its certification after joining the B Corp movement in 2018. The recertification process – an independent, external verification carried out by B Lab – was all the more difficult as it con...

2 marca 2023

Aktualności
Benefit Systems jest pierwszą i jak dotąd jedyną spółką giełdową w Polsce, która po tym, jak dołączyła do ruchu B Corp w 2018 r., odnowiła certyfikację. Proces recertyfikacji, czyli niezależnej, zewnętrznej weryfikacji przeprowadzonej przez B Lab, był tym trudniejszy, że...

2 marca 2023

ESG
Benefit Systems jest pierwszą i jak dotąd jedyną spółką giełdową w Polsce, która po tym, jak dołączyła do ruchu B Corp w 2018 r., odnowiła certyfikację. Proces recertyfikacji, czyli niezależnej, zewnętrznej weryfikacji przeprowadzonej przez B Lab, był tym trudniejszy, że...

2 marca 2023

Aktualności
Spółka Benefit Systems znacząco umocni pozycję na polskim rynku fitness, przejmując 16 klubów od Calypso Fitness S.A., z którą współpracuje od początku istnienia Programu MultiSport. Nabywane kluby wzmocnią ofertę Benefit Systems w miastach z dużym potencjałem wzrostu, p...

28 lutego 2023

English
Generation Z is becoming a symbol of changes regarding the need to support employees’ mental health. A friendly atmosphere and a stress-free environment are more important to them than a pay raise and flexible working hours. According to experts, in the new business real...

28 lutego 2023

Aktualności
Pokolenie Z staje się symbolem zmian w zakresie potrzeby wsparcia zdrowia psychicznego pracowników. Przyjazna atmosfera i bezstresowe środowisko są dla nich ważniejsze od podwyżki i elastycznych godzin pracy[2]. Według ekspertów w nowej biznesowej rzeczywistości kluczowa...

23 lutego 2023

English
According to a special edition of the MultiSport Index report, 77% of Poles believe that training together is a good idea for a Valentine’s Day date or Valentine’s Day gift. Interestingly, as many as 93% of the respondents also claim that joint physical activity has a po...

9 lutego 2023

Aktualności
Dla 77% Polaków wspólny trening jest dobrym pomysłem na walentynkową randkę lub walentynkowy prezent − wynika ze specjalnej edycji raportu MultiSport Index. Co ciekawe aż 93% badanych twierdzi również, że wspólnie podejmowana przez partnerów aktywność fizyczna wpływa poz...

9 lutego 2023

12
13
14
15
16
17
18