English
Benefit Systems won the “Trustworthy Brand” title, thus joining the group of 25 brands enjoying the greatest trust among entrepreneurs. The first Polish BCorp was awarded by My Company Polska in the “Employee carer – the company that offers the most interesting or the mo...

31 maja 2023

English
According to the latest MultiSport Index 2023 report, only one in ten employees in Poland does not experience work-related stress and more than half of them experience it at least once a week. Poor mental condition affects the professional and private lives of employees....

30 maja 2023

English
According to the MultiSport Index 2023 report, which examines the physical condition of people in Poland, two out of three Poles claim to be physically active. However, a closer look at the results reveals that the number of people who exercise enough to maintain their h...

30 maja 2023

Aktualności
Kondycja młodego pokolenia spada w zastraszającym tempie. Jak wynika z badań AWF, 94 proc. dzieci ma niewystarczający poziom sprawności fizycznej, co przekłada się na ich zdrowie fizyczne i psychiczne. Według raportu Rzecznika Praw Dziecka ponad 17 proc. uczniów wymaga n...

30 maja 2023

Aktualności
Zaledwie co dziesiąty pracownik w Polsce nie odczuwa stresu związanego z pracą, a ponad połowa doświadcza go co najmniej raz w tygodniu – wynika z najnowszego raportu MultiSport Index 2023. Zła kondycja psychiczna odbija się na życiu zawodowym i prywatnym pracowników. To...

30 maja 2023

Aktualności
Dwóch na trzech Polaków twierdzi, że są aktywni fizycznie – wynika z raportu MultiSport Index 2023, badającego kondycję fizyczną Polaków. Po dokładniejszym przyjrzeniu się wynikom okazuje się jednak, że liczba osób, które ćwiczą wystarczająco intensywnie, by zadbać o swo...

30 maja 2023

Aktualności
Wykład VIP dla dziennikarzy

30 maja 2023

Raporty
Dwóch na trzech Polaków twierdzi, że są aktywni fizycznie – wynika z raportu MultiSport Index 2023, badającego kondycję fizyczną Polaków. Po dokładniejszym przyjrzeniu się wynikom okazuje się jednak, że liczba osób, które ćwiczą wystarczająco intensywnie, by zadbać o swo...

30 maja 2023

Aktualności
Rekomendowana przez Zarząd Benefit Systems kwota dywidendy na poziomie 120,3 mln złotych stanowi 87 proc. skonsolidowanego zysku netto Grupy za 2022 r. i przełoży się na wypłatę 41 zł na jedną akcję. Dzień dywidendy zaproponowano na 15 września, a wypłatę na 29 września ...

25 maja 2023

English
The dividend amount recommended by the Benefit Systems Management Board at the level of PLN 120.3 million constitutes 87% of the Group’s consolidated net profit for 2022 and will translate into a payment of PLN 41 per share. The dividend day was proposed for 15 September...

25 maja 2023

9
10
11
12
13
14
15