English
In December the Benefit Systems Group exceeded the pre-pandemic number of cards on the Polish market, recording nearly 1.2 million users at the end of 2022, which means an increase by as many as 345,000 cards throughout the year. On other markets where the MultiSport Pro...

13 stycznia 2023

English
On 4 January, two new large-format My Fitness Place clubs were opened in Krakow. The facilities with a spa zone, salt walls and saunas offer solutions supporting physical health and regeneration after training. They also enable strengthening immunity, relaxation and retu...

13 stycznia 2023

English
On 4 January, two new large-format clubs of the popular My Fitness Place network were opened in Krakow. The modern facilities with a spa zone, salt walls and saunas are located in the Czyżyny and Ruczaj districts. The new My Fitness Place clubs offer a wide range of grou...

13 stycznia 2023

Aktualności
Grupa Benefit Systems przekroczyła na polskim rynku w grudniu liczbę kart sprzed pandemii, odnotowując na koniec 2022 roku blisko 1,2 mln użytkowników, co oznacza wzrost w ciągu całego roku aż o 345 tys. Na pozostałych rynkach, na których dostępny jest Program MultiSport...

9 stycznia 2023

Aktualności
4 stycznia w Krakowie otwarte zostały dwa nowe wielkopowierzchniowe kluby sieci My Fitness Place. Obiekty ze strefą spa, ścianami solnymi oraz saunami oferują rozwiązania wspomagające zdrowie fizyczne i regenerację po treningu, umożliwiają również wzmocnienie odporności,...

4 stycznia 2023

Aktualności
4 stycznia w Krakowie otwarte zostały dwa nowe wielkopowierzchniowe kluby popularnej sieci My Fitness Place. Nowoczesne obiekty ze strefą spa, ścianami solnymi oraz saunami znajdują się w dzielnicach Czyżyny oraz Ruczaj. Nowe kluby My Fitness Place oferują szeroki wybór ...

4 stycznia 2023

English
Benefit Systems has adopted a new 2023-2025 dividend policy which assumes the payment of at least 60 percent of consolidated net profit. The change reflects better results, a strong balance sheet and good prospects for the Benefit Systems Capital Group.

19 grudnia 2022

Aktualności
Spółka Benefit Systems przyjęła nową politykę dywidendy na lata 2023-25, która zakłada wypłatę co najmniej 60 proc. skonsolidowanego zysku netto. Zmiana polityki dywidendy stanowi odzwierciedlenie wzrostu wyników, mocnego bilansu oraz dobrych perspektyw grupy kapitałowej...

15 grudnia 2022

English
Employees in Poland are tired and declare less involvement in professional duties, a negative attitude to their work, lack of interest in professional matters or ineffective presence at work called presenteeism. According to the latest report by Benefit Systems, more and...

2 grudnia 2022

Aktualności
Coraz więcej zatrudnionych w Polsce wykazuje syndromy wypalenia zawodowego - wynika z najnowszego raportu Benefit Systems. Wysokie tempo pracy, presja czasu i zadaniowy multitasking sprawiają, że coraz więcej pracowników nie wytrzymuje przeciążenia. Jak się jednak okazuj...

29 listopada 2022

13
14
15
16
17
18
19