Aktualności
Grupa Benefit Systems w drugim kwartale zanotowała ponad 50 mln zł zysku operacyjnego, czyli o ponad 30% więcej niż w analogicznym okresie przed pandemią. Początek trzeciego kwartału  jest również udany – Spółka szacuje, że pomimo sezonu letniego do końca sierpnia br. li...

16 sierpnia 2022

ESG
Benefit Systems S.A., twórca popularnych świadczeń pozapłacowych, m.in. kart MultiSport, wpisała do statutu cele społeczne i środowiskowe, jako integralną część prowadzonej działalności biznesowej. To nowatorska inicjatywa, będąca wyrazem determinacji Spółki do kontynuac...

12 sierpnia 2022

English
Almost everyone likes chocolate. A statistical Pole eats an average of over five kilograms of cocoa products a year.[1] The World Chocolate Day, celebrated on 7 July, is a great opportunity to take a closer look at chocolate and learn about the benefits of eating cocoa s...

8 lipca 2022

English
Did you know that physical activity can be the answer to women’s health problems? Painful menstruation, urinary incontinence or other urogynecological problems related to the incorrect functioning of the pelvic floor muscles may affect up to 69% of women of different age...

8 lipca 2022

English
In June this year the number of people who have a sports card offered by the Benefit Systems Group on the Polish market has exceeded one million, which means an increase by 171,000 since the beginning of the year. On other markets where the MultiSport Programme is availa...

8 lipca 2022

Aktualności
Czekoladę lubi prawie każdy. Statystyczny Polak zjada rocznie średnio ponad 5 kilogramów wyrobów z kakao[1]. Obchodzony 7 lipca Światowy Dzień Czekolady to świetna okazja, by czekoladzie przyjrzeć się bliżej i poznać korzyści z jedzenia kakaowych specjałów.

7 lipca 2022

Aktualności
Czy wiesz, że aktywność fizyczna może być odpowiedzią na kobiece problemy zdrowotne? Bolesne miesiączki, nietrzymanie moczu czy inne problemy uroginekologiczne związane z nieprawidłowym funkcjonowaniem mięśni dna miednicy mogą dotyczyć nawet 69 proc. kobiet w różnym wiek...

6 lipca 2022

Aktualności
W czerwcu br. liczba posiadaczy kart sportowych, oferowanych przez Grupę Benefit Systems na polskim rynku, przekroczyła milion, co oznacza wzrost aż o 171 tysięcy od początku roku. Na pozostałych rynkach, na których dostępny jest Program MultiSport, liczba użytkowników w...

5 lipca 2022

English
It has a positive effect on health, improves wellbeing and reduces stress. Running is practised by one in four physically active Poles, which makes it almost a national sport. However, although it seems to be a seemingly easy discipline, it can cause overload and injurie...

13 czerwca 2022

English
The second free Atmosfera MultiSport Games will be held on 12 June 2022 in 5 Racjonalizacji Street in Warsaw. This sports event, which uses multimedia and is dedicated to children aged 4-6 and 7-12 as well as their parents, will help awaken the love of activity in the yo...

13 czerwca 2022

2
3
4
5
6
7
8