English
Obesity is currently a global health, social and economic problem, affecting 38% of world population, and forecasts indicate further increase. According to the MultiSport Index 2023 report, only 40% of Poles notice overweight people in their immediate environment. If app...

4 marca 2024

Aktualności
Otyłość stanowi obecnie globalny problem zdrowotny, społeczny i ekonomiczny, dotykając aż 38 proc. populacji światowej, a prognozy wskazują na dalszy wzrost. Nadwagę, która często prowadzi do otyłości, w swoim najbliższym otoczeniu zauważa tylko 40 proc. Polaków – wynika...

3 marca 2024

English
One in nine residents of the European Union are diagnosed with cardiovascular disease, which causes 3.9 million deaths in Europe each year. However, such health problems can be prevented by leading an active lifestyle. On the day associated with the symbol of the heart, ...

22 lutego 2024

Aktualności
Co 9. mieszkaniec Unii Europejskiej ma zdiagnozowaną chorobę sercowo-naczyniową, która każdego roku powoduje 3,9 miliona zgonów w Europie. Chorobom układu krążenia można jednak przeciwdziałać poprzez prowadzenie aktywnego trybu życia. W dniu kojarzonym z symbolem serca w...

15 lutego 2024

English
Poles’ growing awareness of the psychophysical benefits resulting from physical activity is reflected in the approach to the upcoming Valentine’s Day. According to a special edition of the MultiSport Index survey, 8 out of 10 Polish women believe that visiting a sports f...

12 lutego 2024

Aktualności
Rosnąca świadomość Polaków w zakresie korzyści psychofizycznych wynikających z aktywności fizycznej znajduje odzwierciedlenie w podejściu do zbliżających się Walentynek. Jak wynika ze specjalnej edycji badania MultiSport Index, już 8 na 10 ankietowanych Polek uważa, że w...

12 lutego 2024

English
Benefit Systems launches a special series of podcasts and a newsletter on HR topic, including creating a friendly work environment, which will be free of charge and involve recognised experts. The creator of popular non-financial benefits, in the company of such experts ...

7 lutego 2024

English
Benefit Systems – the creator of the MultiSport Programme – entered the new year with a refreshed visual identification and product strategy, as well as an important project focused on sharing knowledge. As part of a special podcast series, the host – Jarosław Kuźniar, a...

7 lutego 2024

Aktualności
Bezpłatnie, z uznanymi ekspertami, o tworzeniu przyjaznego środowiska pracy – Benefit Systems uruchamia specjalną serię podcastów i newsletter o tematyce HR. Twórca popularnych benefitów pozapłacowych w towarzystwie ekspertów, takich jak Natalia Hatalska, dr Ewa Hartman,...

7 lutego 2024

Aktualności
Benefit Systems – twórca programu MultiSport – w nowy rok wszedł z odświeżoną identyfikacją wizualną i strategią produktową, a także z ważnym projektem zorientowanym na dzielenie się wiedzą. W ramach specjalnej serii podcastów, prowadzący - Jarosław Kuźniar w towarzystwi...

7 lutego 2024

2
3
4
5
6
7
8