English
According to the latest edition of the MultiSport Index 2022 survey, 65% of Poles currently declare that they undertake physical activity at least once a month but only two out of five fulfil the World Health Organisation (WHO) recommendations in this regard. Those who e...

5 maja 2022

English
A few years ago, the cost of low physical activity of the society in Poland amounted to approximately EUR 2 billion a year. If we update these calculations and take the negative changes in lifestyle resulting from the pandemic and the increasing health debt into account,...

5 maja 2022

English
Benefit Systems continues its efforts to rapidly recover from the pandemic. The financial report for 2021 confirms the estimated results published at the beginning of March this year. They show that the company ended the fourth quarter at a very good level, including in ...

5 maja 2022

English
The new investment expands the Benefit Systems offer in the growing segment of the non-financial benefits market: co-financing meals and supporting healthy nutrition of employees. Lunching is a solution designed to help employers organise meals for their teams in any fin...

5 maja 2022

ESG

27 kwietnia 2022

Raporty
Zapraszamy do zapoznania się z MultiSport Index 2022, najnowszym raportem Benefit Systems analizującym aktywność fizyczną i samopoczucie Polaków po dwóch latach pandemii (do pobrania w załącznikach poniżej).

26 kwietnia 2022

Aktualności
Aż 90% Polaków dostrzega istotne znaczenie aktywności fizycznej dla utrzymania dobrej kondycji psychicznej. Mimo to, zaledwie 41% osób w wieku produkcyjnym wypełnia zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia dotyczące minimalnego poziomu aktywności fizycznej  w codziennym ż...

22 kwietnia 2022

Aktualności
Obecnie 65 proc. Polaków deklaruje podejmowanie aktywności fizycznej przynajmniej raz w miesiącu, ale tylko dwóch na pięciu wypełnia zalecenia dotyczące aktywności wydane przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) – wynika z najnowszej edycji badania MultiSport Index 2022....

20 kwietnia 2022

Aktualności
Już kilka lat temu koszt niskiej aktywności fizycznej społeczeństwa wynosił w Polsce około 2 mld euro rocznie. Jeśli zaktualizujemy te wyliczenia i uwzględnimy wynikające z pandemii negatywne zmiany w stylu życia oraz powiększający się dług zdrowotny, cena bezruchu okaże...

20 kwietnia 2022

Aktualności
Benefit Systems kontynuuje działania zmierzające do szybkiej odbudowy wyników po pandemii. Sprawozdanie finansowe za 2021 rok potwierdza opublikowane na początku marca br. szacunkowe wyniki spółki, która zakończyła IV kwartał na bardzo dobrym poziomie m.in. w Segmencie P...

15 kwietnia 2022

2
3
4
5
6
7
8