English
Benefit Systems is the first and so far the only listed company in Poland to renew its certification after joining the B Corp movement in 2018. The recertification process – an independent, external verification carried out by B Lab – was all the more difficult as it con...

2 marca 2023

Aktualności
Benefit Systems jest pierwszą i jak dotąd jedyną spółką giełdową w Polsce, która po tym, jak dołączyła do ruchu B Corp w 2018 r., odnowiła certyfikację. Proces recertyfikacji, czyli niezależnej, zewnętrznej weryfikacji przeprowadzonej przez B Lab, był tym trudniejszy, że...

2 marca 2023

ESG
Benefit Systems jest pierwszą i jak dotąd jedyną spółką giełdową w Polsce, która po tym, jak dołączyła do ruchu B Corp w 2018 r., odnowiła certyfikację. Proces recertyfikacji, czyli niezależnej, zewnętrznej weryfikacji przeprowadzonej przez B Lab, był tym trudniejszy, że...

2 marca 2023

Aktualności
Spółka Benefit Systems znacząco umocni pozycję na polskim rynku fitness, przejmując 16 klubów od Calypso Fitness S.A., z którą współpracuje od początku istnienia Programu MultiSport. Nabywane kluby wzmocnią ofertę Benefit Systems w miastach z dużym potencjałem wzrostu, p...

28 lutego 2023

English
Generation Z is becoming a symbol of changes regarding the need to support employees’ mental health. A friendly atmosphere and a stress-free environment are more important to them than a pay raise and flexible working hours. According to experts, in the new business real...

28 lutego 2023

Aktualności
Pokolenie Z staje się symbolem zmian w zakresie potrzeby wsparcia zdrowia psychicznego pracowników. Przyjazna atmosfera i bezstresowe środowisko są dla nich ważniejsze od podwyżki i elastycznych godzin pracy[2]. Według ekspertów w nowej biznesowej rzeczywistości kluczowa...

23 lutego 2023

English
According to a special edition of the MultiSport Index report, 77% of Poles believe that training together is a good idea for a Valentine’s Day date or Valentine’s Day gift. Interestingly, as many as 93% of the respondents also claim that joint physical activity has a po...

9 lutego 2023

Aktualności
Dla 77% Polaków wspólny trening jest dobrym pomysłem na walentynkową randkę lub walentynkowy prezent − wynika ze specjalnej edycji raportu MultiSport Index. Co ciekawe aż 93% badanych twierdzi również, że wspólnie podejmowana przez partnerów aktywność fizyczna wpływa poz...

9 lutego 2023

English
In December the Benefit Systems Group exceeded the pre-pandemic number of cards on the Polish market, recording nearly 1.2 million users at the end of 2022, which means an increase by as many as 345,000 cards throughout the year. On other markets where the MultiSport Pro...

13 stycznia 2023

English
On 4 January, two new large-format My Fitness Place clubs were opened in Krakow. The facilities with a spa zone, salt walls and saunas offer solutions supporting physical health and regeneration after training. They also enable strengthening immunity, relaxation and retu...

13 stycznia 2023

1
2
3
4
5
6
7