English
According to “The wellbeing of Poles” report prepared by infuture.institute on behalf of Benefit Systems, the highest level of wellbeing is currently declared by Generation X, while the lowest – by people between 35 and 44 years of age from the so-called “sandwich genera...

5 czerwca 2024

Aktualności
Żyjemy w dobie polikryzysu. Towarzyszą nam stres i poczucie osamotnienia. W efekcie jedynie 4 na 10 z nas ocenia swój wellbeing jako dobry - wynika z raportu „Dobrostan Polek i Polaków”, który opracował infuture.institute na zlecenie Benefit Systems. Jak zatem dbać o dob...

3 czerwca 2024

Raporty
Benefit Systems we współpracy z infuture.institut zmierzyli dobrostan Polaków. Jak czują się mieszkańcy Polski i jakie czynniki wpływają na ich życiową satysfakcję? 

3 czerwca 2024

Aktualności
Najniżej swój wellbeing oceniają osoby w przedziale wiekowym 35-44 lata, które stanowią dziś podstawę grupy aktywnych zawodowo Polaków. Największy wpływ na poziom dobrostanu w opinii mieszkańców Polski ma stres, który jest nieodłącznym elementem świata polikryzysu, w któ...

3 czerwca 2024

Aktualności
Najwyższy poziom dobrostanu deklaruje obecnie pokolenie X, natomiast najniższy wykazują osoby między 35. a 44. rokiem życia z tzw. pokolenia kanapki1. Największy, negatywny wpływ na życiową satysfakcję mieszkańców Polski ma obecnie codzienny stres – wynika z raportu „Dob...

3 czerwca 2024

Aktualności
Rekomendowana przez Zarząd Benefit Systems kwota dywidendy wyniesie niemal 100% skonsolidowanego zysku netto pomniejszonego o niezrealizowane różnice kursowe, co przełoży się na wypłatę 135 zł na jedną akcję. Kwota ta będzie trzy razy wyższa niż dywidenda wypłacona za 20...

27 maja 2024

English
“How to change your mind by being active” film by the Veritas Foundation is a story about the power of physical activity and its fascinating impact on the human mind and body. It combines expert knowledge with the valuable experiences of sports enthusiasts, including Cez...

22 maja 2024

English
Benefit Systems Group continues its dynamic development supported by continuing positive market trends. The Group ended the first quarter of this year with a 28% increase in revenues year-over-year (PLN 801.1 million), operating profit without the impact of the valuation...

22 maja 2024

Aktualności
Produkcja Fundacji Veritas “Jak ruchem zmieniać umysł” to historia o sile aktywności fizycznej i jej fascynującym wpływie na umysł i ciało człowieka. Film łączy wiedzę ekspertów z cennymi doświadczeniami  miłośników sportu - m.in. Cezarego Pazury czy Macieja Stuhra. Part...

20 maja 2024

Aktualności
Grupa Benefit Systems kontynuuje dynamiczny rozwój, któremu sprzyjają utrzymujące się pozytywne trendy rynkowe. Pierwszy kwartał br. Grupa zakończyła 28% wzrostem przychodów r/r (801,1 mln zł), zyskiem operacyjnym bez wpływu wyceny Programu Motywacyjnego na poziomie 130,...

15 maja 2024

1
2
3
4
5
6
7