English
The Flais network has 15 operating fitness clubs and 4 facilities under construction located in the capital of Bulgaria. It is a modern network with an attractive and wide range of sports activities that are very popular among MultiSport users. In the event of a positive...

25 czerwca 2024

Aktualności
Sieć fitness Flais posiada 15 klubów fitness oraz 4 w budowie zlokalizowane w stolicy Bułgarii. To nowoczesna sieć z atrakcyjną i szeroką ofertą zajęć sportowych, które cieszą się dużą popularnością wśród użytkowników programu MultiSport. W przypadku pozytywnej decyzji K...

20 czerwca 2024

English
On 13 June, the Fabryka Formy fitness club was opened in Chorzów. This is the first club of the network in this city and the fifteenth in the Silesian province. Thanks to comprehensive and professional equipment, a wide catalogue of group classes and an extensive relaxat...

18 czerwca 2024

English
Benefit Systems announces a new ESG Strategy for 2024–2026, which aims to strengthen the company’s commitment to sustainable development and social responsibility. The strategy focuses on three main pillars: society, business and the environment, emphasising the company’...

18 czerwca 2024

English
The MultiSport Summer Game – a sports competition with attractive prizes for engaging in physical activity – has just started. In this year’s edition participants will be awarded for visiting sports facilities, exercising regularly, etc. The collected points can also be ...

17 czerwca 2024

Aktualności
13 czerwca otwarto w Chorzowie klub fitness Fabryka Formy. To pierwszy klub sieci w tym mieście i piętnasty w woj. śląskim. Oferta Fabryki Formy – dzięki kompleksowemu i profesjonalnemu wyposażeniu, szerokiemu katalogowi zajęć grupowych i rozbudowanej strefie relaksu – w...

17 czerwca 2024

ESG
Benefit Systems ogłasza nową strategię ESG na lata 2024-2026, której celem jest wzmocnienie zaangażowania firmy w zrównoważony rozwój i odpowiedzialność społeczną. Strategia koncentruje się na trzech głównych filarach: społeczeństwie, biznesie oraz środowisku, podkreślaj...

13 czerwca 2024

Aktualności
Właśnie wystartowała Letnia Gra MultiSport – sportowa rywalizacja z atrakcyjnymi nagrodami za aktywność fizyczną. W tegorocznej edycji uczestnicy będą nagradzani m.in. za odwiedzanie obiektów sportowych i regularne ćwiczenia. Zebrane punkty będzie można wymieniać także n...

12 czerwca 2024

English
According to “The Wellbeing of Poles” report prepared by infuture.institute on behalf of Benefit Systems, we live in an era of polycrisis and we constantly experience stress and a sense of loneliness. As a result, only four out of 10 of us rate their wellbeing as good. H...

5 czerwca 2024

English
People aged 35–44 rate their wellbeing the lowest, and they constitute the basis of the professionally active Poles today. In the opinion of Polish residents, stress, which is an inherent element of the polycrisis world which we currently live in, has the greatest impact...

5 czerwca 2024

1
2
3
4
5
6
7