English
The Benefit Systems “Good Morning with MultiLife” campaign, the aim of which is to build employers’ and employees’ awareness of the new MultiLife product – a modern online platform with Multiaccess to partner services in the field of psychology, health, development and n...

9 marca 2023

English
Benefit Systems sums up the successful 2022. At the end of December, the number of sports cards in all markets of the Group reached a record level of 1.6 million, and the operating profit exceeded PLN 213 million. The beginning of the year is a continuation of positive t...

9 marca 2023

English
“Design Your Shape” project addressed to nearly 1.2 million MultiSport card users in Poland has been launched. The new, educational space created by MultiSport contains a ready-made plan to improve one’s health and quality of life, which includes advice from personal tra...

9 marca 2023

Aktualności
Ruszyła kampania Benefit Systems „Dzień dobry na MultiLife”, której celem jest budowanie wśród pracodawców i pracowników świadomości nowego produktu MultiLife – nowoczesnej platformy online z Multidostępem do partnerskich usług z obszaru psychologii, zdrowia, rozwoju i o...

9 marca 2023

English
Benefit Systems will significantly strengthen its position on the Polish fitness market by taking over 16 clubs from Calypso Fitness S.A., which it has been cooperating with since the beginning of the MultiSport Programme. The acquired clubs will reinforce the Benefit Sy...

8 marca 2023

Aktualności
Benefit Systems podsumowuje udany 2022 r. Na koniec grudnia liczba kart sportowych na wszystkich rynkach grupy osiągnęła rekordowy poziom 1,6 mln, a zysk operacyjny przekroczył 213 mln. Początek roku to kontynuacja pozytywnych trendów – spółka szacuje, że w I kwartale 20...

6 marca 2023

Aktualności
Wystartował projekt „Zaprojektuj formę” skierowany do blisko 1,2 mln użytkowników kart MultiSport w Polsce. Nowa, edukacyjna przestrzeń stworzona przez MultiSport zawiera gotowy plan na poprawę zdrowia i jakości życia, w której uwzględniono porady m.in. trenerów personal...

6 marca 2023

English
Benefit Systems is the first and so far the only listed company in Poland to renew its certification after joining the B Corp movement in 2018. The recertification process – an independent, external verification carried out by B Lab – was all the more difficult as it con...

2 marca 2023

Aktualności
Benefit Systems jest pierwszą i jak dotąd jedyną spółką giełdową w Polsce, która po tym, jak dołączyła do ruchu B Corp w 2018 r., odnowiła certyfikację. Proces recertyfikacji, czyli niezależnej, zewnętrznej weryfikacji przeprowadzonej przez B Lab, był tym trudniejszy, że...

2 marca 2023

ESG
Benefit Systems jest pierwszą i jak dotąd jedyną spółką giełdową w Polsce, która po tym, jak dołączyła do ruchu B Corp w 2018 r., odnowiła certyfikację. Proces recertyfikacji, czyli niezależnej, zewnętrznej weryfikacji przeprowadzonej przez B Lab, był tym trudniejszy, że...

2 marca 2023

1
2
3
4
5
6
7