Aktualności
W trzecim kwartale br. przychody ze sprzedaży Grupy Benefit Systems wyniosły 485,4 mln zł, zaś zysk operacyjny 69,1 mln zł. W kluczowym obszarze działalności Grupy odnotowano historyczne poziomy sprzedaży kart sportowych na wszystkich rynkach: na koniec września br. z ka...

9 listopada 2022

English
The 47th Zdrofit facility has been operating in the restored Fabryka PZO building at 312 Grochowska Street in Warsaw since 13 September. Zdrofit fitness clubs, owned by Benefit Systems, focus on popularising an active lifestyle as well as improving and developing the phy...

6 października 2022

English
One in four adult Poles do not undertake any physical activity. The statistics among young people are even worse. As many as 81% of them do not meet the basic recommendations of the World Health Organisation regarding activity. Meanwhile, a daily dose of exercise is one ...

6 października 2022

English
The growing need to care for physical and mental health is losing out to emotional barriers connected with starting training in a sports facility. The “Movement is healthy” report, carried out by Benefit Systems Fitness Branch, shows that for one in three respondents the...

6 października 2022

English
This autumn, Benefit Systems Fitness Branch, the operator of Zdrofit, Fabryka Formy, Akademia Fitness, S4, Fit Fabric, My Fitness Place and Step One fitness club networks, fights the myth that fitness clubs are only for athletic, self-confident people with sculpted bodie...

6 października 2022

Aktualności
47. obiekt sieci Zdrofit w Warszawie działa od 13 września w odrestaurowanej fabryce PZO przy ul. Grochowskiej 312. Kluby Zdrofit, należące do Benefit Systems, stawiają na popularyzację aktywnego stylu życia oraz poprawę i rozwój kondycji fizycznej wśród klubowiczów. W n...

26 września 2022

Aktualności
Co czwarty dorosły Polak nie podejmuje żadnej aktywności fizycznej. Wśród młodzieży statystyki prezentują się jeszcze gorzej – aż 81 proc. nie wypełnia podstawowych zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia w zakresie aktywności. Tymczasem codzienna dawka ruchu to jeden z na...

16 września 2022

Aktualności
Rosnąca potrzeba dbania o zdrowie fizyczne i psychiczne przegrywa z emocjonalnymi barierami przed podjęciem treningów w obiekcie sportowym. Z raportu „Ruch to zdrowie”, zrealizowanego przez Benefit Systems Oddział Fitness, wynika że dla co trzeciego badanego barierą prze...

12 września 2022

Aktualności
Benefit Systems Oddział Fitness (BSOF), operator sieci klubów fitness Zdrofit, Fabryka Formy, Akademia Fitness, S4, Fit Fabric, My Fitness Place oraz Step One, w jesiennej kampanii walczy z mitem, że kluby fitness są jedynie dla wysportowanych, pewnych osób z wyrzeźbiony...

12 września 2022

English
In the second quarter, the Benefit Systems Group recorded an operating profit of over PLN 50 million, i.e., over 30% more than in the corresponding period before the pandemic. The beginning of the third quarter is also successful. The company estimates that despite the s...

23 sierpnia 2022

1
2
3
4
5
6
7