English
Health is an area that attracts more and more attention from employers. This results not only from labour law, but above all from the benefits that come from taking care of the psychophysical well-being of staff. World Health Day is a good opportunity to take a closer lo...

8 kwietnia 2024

English
The first boutique Studio Zdrofit club, whose hallmark is modern technology, was opened in Warsaw’s Wilanów district. The studio operates based on the use of artificial intelligence, taking training personalisation to a completely new level. This is the first fitness clu...

8 kwietnia 2024

English
Warsaw’s newest fitness club, Zdrofit Fort Wola, summarises its first month of operation and looks at the physical activity of Warsaw residents. Dance classes took first place among the most frequently chosen fitness training sessions. LesMills and Body&Mind workouts...

8 kwietnia 2024

Aktualności
Zdrowie to obszar skupiający coraz większą uwagę pracodawców. Wynika to nie tylko z prawa pracy, ale przede wszystkim z korzyści, jakie przynosi dbałość o dobrostan psychofizyczny pracowników. Światowy Dzień Zdrowia to dobra okazja, by bliżej przyjrzeć się samopoczuciu i...

4 kwietnia 2024

Aktualności
W warszawskim Wilanowie powstał pierwszy butikowy klub Studio Zdrofit, którego znakiem rozpoznawczym jest nowoczesna technologia. Studio funkcjonuje w oparciu o wykorzystanie sztucznej inteligencji, wynosząc personalizację treningu na zupełnie nowy poziom. To pierwszy kl...

28 marca 2024

Aktualności
Najnowszy warszawski klub fitness Zdrofit Fort Wola podsumowuje pierwszy miesiąc działalności i przygląda się aktywności fizycznej warszawiaków. Wśród najchętniej wybieranych treningów fitness pierwsze miejsce zajęły zajęcia taneczne. Na podium znalazły się także trening...

28 marca 2024

English
On 25 March this year a meeting promoting the fairy tale entitled “How the best play” was held in the miniciti educational city at the Praga Koneser Center in Warsaw. The publication was created as part of the cooperation of the MultiSport Foundation and the Zaczytani.or...

28 marca 2024

Aktualności
W dniu 25 marca br. w miasteczku edukacyjnym miniciti w Centrum Praskim Koneser w Warszawie, odbyło się spotkanie promujące bajkę „Jak grają najlepsi”. Publikacja powstała w ramach współpracy Fundacji MultiSport i Fundacji Zaczytani.org. Opowiedziana w niej historia nie ...

26 marca 2024

English
The Benefit Systems Group ended 2023 with over 1.9 million cards in all markets, which means an increase of over 300,000 compared to 2022. In the first quarter of this year the company continues to grow and estimates that the number of cards will increase by another 77,0...

21 marca 2024

Aktualności
Grupa Benefit Systems zakończyła 2023 rok z ponad 1,9 mln kart na wszystkich rynkach, co oznacza wzrost o ponad 300 tysięcy w stosunku do 2022 r. W pierwszym kwartale br. spółka kontynuuje wzrosty i szacuje, że liczba kart powiększy się o kolejne 77 tysięcy. Zysk netto B...

20 marca 2024

1
2
3
4
5
6
7